Tvrtka Perfex-Peradarstvo d.o.o. bavi se:

- PROIZVODNJOM RASPLODNIH JAJA,

- UZGOJEM PERADI LAKE LINIJE,

- VALJENJEM JEDNODNEVNE PERADI TEŠKE LINIJE (BROJLERI).

Prefex peradarstvo d.o.o. osnovano je 2005.g., sjedište tvrtke i njezini uredi nalaze se u Donjoj Stubici.

Ponosimo se visokom kvaltetom pasmine pilenki nesilica lake linije za konzumna jaja - HISEX BROWN

 

Perad linije HISEX BROWN odlikuje se visokom spospbnosti nesenja konzumnih jaja visoke kvalitete.

BRIGA O ŽIVOTINJAMA

Perfex-Peradarstvo d.o.o. posluje u zdravom ekološkom okruženju i veoma vodi brigu o zdravlju i kvaliteti svojih životinja.

KVALITETA HRANE

Jedinstvena proizvodnja hrane jedne od naših kompanija (Perfa-bio) osigurava vrhunsku kvalitetu i garanciju prirodnog podrijetla ishrane.

PRILAGODBA EU STANDARDIMA

Perfex-Peradarstvo d.o.o. nastoji uskladiti svoje poslovanje sa standardima Europske unije. Peradarske farme opremljene su najmodernijom opremom koja u potpunosti odgovara uvjetima EU-a i Republike Hrvatske.

 

Jaja se stoljećima smatraju simbolima novog života i plodnosti.
"Omne vivum ex ovo"-latinska poslovica.
Značaj poslovice "sav život nastao je iz jajeta"